การบริการ                                              

 

alt

      รอยยิ้มที่สดใสเป็นที่ปรารถนาของทุกๆคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพฟันที่แข็งแรงของทุกท่าน การดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดีควรครอบคลุมทั้งการป้องกันและการรักษา การตรวจสุขภาพในช่องปากควรมีการตรวจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือนครั้ง ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาล พระราม 2 มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา

• บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้คำปรึกษาทั่วไป

อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ฟันปลอมทั้งชนิดติดแน่น และถอดได้ รวมถึงการรักษารากฟัน

• ทันตกรรมสำหรับเด็ก

• ทันตกรรมจัดฟัน

• ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมใส่ฟัน

• ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

• ทันตกรรมรักษารากฟัน

• ทันตกรรมโรคเหงือก และปริทันต์วิทยา

• ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความงาม

 

 

บริการและการรักษา

altแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

         ทพ.สุรีย์พร       โพธิ์ศรีทอง