การเดินทางโดยรถประจำทาง

 

1. สถานพยาบาลบางขุนเทียน ตั้งอยู่เลขที่ 124/74-75 ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

การเดินทางโดยรถประจำทาง     สาย 111,120 และ 544

2. บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 125/39-42 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

การเดินทางโดยรถประจำทาง     สาย 43 ,167และ 120

3. เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 63/48 หมู่ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150

การเดินทางโดยรถประจำทาง     รถสองแถวสาย ท่าข้ามบิ๊กซี และ บางบอนวัดลูกบัว

4. เพชรทองคำคลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 77/380 หมู่ 5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150

การเดินทางโดยรถประจำทาง    สาย 68,105,140 และ 529

5. บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 133/75 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

การเดินทางโดยรถประจำทาง    สาย ปอ.140 ,ปอ.68 ,ปอ.105 และ ปอ.141