hand

 

การบริการ

 

alt

 ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

     ชาตามปลายมือ  ปลายเท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในรายที่ควบคุมเบาหวานไม่ดี ปลายมือเท้าชาโดยเฉพาะที่เท้าเนื่องจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือ ปลายเท้า เกิดการตีบตัน  ถ้าไม่ได้สวมร้องเท้า พอเกิดมีบาดแผลเรื้อรัง  ถ้ารักษาไม่ดีผู้ป่วยมักลงเอยด้วยการถูกตัดนิ้ว ตัดเท้า ถ้าลามมากขึ้นต้องถูกตัดขา ซึ่งทำให้ทรมานระยะยาว และถึงกับเป็นอันตรายได้้

 การบริการ

ตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์

 อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแทพย์พิเศษเพื่อตรวจภาวะเส้นเลือดแดงตีบตัน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเชิงรุก

 

 การรักษา

ให้การรักษาแบบองค์รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และปรับความสมดุล ของฮอร์โมน

  

แพคเกจ

           โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรค

           อุปกรณ์ตรวจน้ำตาล

 

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 พญ.มะลิ           วิโรจน์สกุลชัย

         นพ.วีระ            ไชยมโนวงค์