hand

 

การบริการ                                       

checkup-2

 

การให้บริการแบบครบวงจร

              โรงพยาบาลพระราม 2 มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ       

 •           - ตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย
 •           - ตรวจสุขภาพก่อนสมรส
 •           - เพื่อประกอบการสมัครศึกษาต่อ สมัครงาน
 •           - เพื่อทำใบขับขี่
 •           - เพื่อทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 •           - เพื่อไปต่างประเทศและการยื่นขอวีซ่า
 •           - ตรวจวัดองค์ประกอบรวมของร่างกายเพื่อประเมินความเสื่อม ความแก่
 •           - ตรวจภาวะเส้นเลือดแดงตีบตันซึ่งเป็นสาเหตุของโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 •           - ตรวจว่ามีกระดูกพรุนหรือไม่ด้วยการตรวจ DEXA และ BONE MARKER (การทำงานของเซลล์กระดูก) 
 •           - ตรวจเช็คฮอร์โมนครบวงจร (เลือดและปัสสาวะ)
 •           - ตรวจเช็คมะเร็งระยะเริ่มต้น
 •           - ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย
 •           - การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 •           - รถเอกซเรย์เคลื่อนที่
 •           - ตรวจโดยแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์
 •           - บริการทำผลและวิเคราะห์ผลการตรวจ

   ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้

 •          - การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 •          - พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 •          - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา
 •          - เจาะเลือดและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 •          - พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 •          - ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 •          - พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
 •  
 •