hand

 

การบริการ                                               

 

alt

 

แผนกโสต ศอ นาสิก

 การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด

 

 การบริการ

•ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน

•ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์

•ตรวจรักษาโรคเ้กี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ

•วินิจฉัยเนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด      

 

 

 

 

 

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

          นพ.นฤวัติ        เกสรสุคนธ์

 

          นพ.วีระพล      กิมศิริ