hand

 

การบริการ

 

alt

แผนกกุมารแพทย์

ให้บริการทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิด จนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ด้วยการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก กลุ่มโรคทั่วไป ผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเฉพาะทาง รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็กประเภทผู้ป่วยใน โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมทีมงานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้วยกุมารเวชที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์เฉพาะทางโดยตรงสำหรับการดูแลสุขภาพเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยแยกพื้นที่เป็นสัดส่วนจากเด็กป่วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆจะได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดี และแข็งแรงอยู่เสมอ

 

บริการและการรักษา

ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กด้านการฉีดวัคซีน และดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่

คลินิกกุมารเวชทั่วไป

คลินิกทารกแรกเกิด

คลินิคจิตเวชเด็ก

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกระบบประสาทและสมอง

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

คลินิกผิวหนังเด็ก

คลินิกวัคซีนและพัฒนาการเด็ก

 

แพคเกจ

- ตรวจสุขภาพ

- วัคซีนรวม Hib

- ฉีดวัคซีนตามอายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, วัคซีนไข้สมองอักเสบ, หัด , หัดเยอรมัน, คางทูม

                                                                

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          พญ.วัลลภา     ไชยมโนวงศ์