ทำความเข้าใจกับหลักการของ Anti-aging

หลักการของ Anti-Aging คืออะไร

          ก่อน ที่เราจะพูดถึงเรื่องหลักการของ Anti-Aging อยากจะให้เข้าใจว่าเป้าหมายของ Anti-Aging คือไม่ให้แก่และไม่ให้เกิดโรคเพราะทั้งแก่และโรคมักจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราจึงต้องการให้ ไม่เกิดโรค ทำให้อายุยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี และอายุยืน

 

วิธีการดำเนินชีวิต

V 2

 

 

V 3

 


 

วิธีการไม่ให้แก่ ไม่มีโรค และอายุยืน ควรปฏิบัติดังนี้

 

 

วิธีการดำเนินชีิวิตที่ถูกต้อง (TLC , Therapeutic Lifestyle Change) ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

     1. อารมณ์ดี จิตวิญญาณ และสังคมดี

          อารมณ์ดี

          - ไม่อิจฉา            - ไม่โลภมากไป

          - ไม่ใจแคบ          - สุขใจเมื่อได้ทำงาน (งานทำให้ได้บริหารสมอง และร่างกาย)

         จิตวิญญาณ และสังคมดี

         - เมื่ออารมณ์ดี ย่อมมีสังคมที่ดี มีเพื่อน               - แต่ต้องมีจิตวิญญาณที่ดีด้วย

         - หมายถึง ยึดหลักโลกยุคพระศรีอารย์ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น (ในโลกยุคพระศรีอารย์ทุกคน จะปรารถนาดีต่อกัน ดังนั้นจึงไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่มีใครกอบโกยผลประโยชน์)

         - ปรารถนาที่จะใช้ทรัพยากรโลกลดลง แต่สร้างประโยชน์ให้โลกมากขึ้น ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ (เพราะเราเกิดมาใช้ทรัพยากรโลกไป เพื่อสร้างร่างกายให้เติบโตมากพอแล้ว  หาประสพการณ์ชีวิตได้มากพอแล้วจึงควรแบ่งปันหรือเผื่อแผ่ให้ลูกหลานในภาย หน้า มีเหลือใช้บ้าง โดยสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกนี้เพิ่มขึ้น)

     2. ออกกำลังกายถูกต้อง 

         - ควรออกกำลังกายเวลาเช้า ,ก่อนมื้ออาหาร                                             - ค่อยๆเพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้นช้า ๆ

         - ครบ 3 ประเภท (Strengthening   , Aerobic   , Balancing)                      - มีการอุ่นเครื่อง และคลายเส้น (Warm up , Working , Cool down)

         - คลายอารมณ์ (ไม่เครียด , ไม่ถือว่าต้องออกกำลังกาย แต่ให้คิดว่าดีใจ และอยากออกกำลัง มีเพลงฟัง , ฟังข่าว , ดูทีวี , บรรยากาศดีๆ)

        การทำงานเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากอย่างหนึ่ง ได้ประโยชน์ทั้งกายและใจ ได้เงินถึงแม้จะไม่ครบทั้ง 3 ประเภทในบางครั้ง แต่เราทำงานบ้างเสริมออกกำลังกายอย่างอื่นบ้างจะดีที่สุดถ้าเหนื่อยมากไปก็ พักผ่อน

     3. อาหารถูกต้อง

         - อาหารดี (สด)      

         - สัดส่วนอาหารให้พลังงาน (แมคโครนิวเตรียน) ต่อ  อาหารเร่งการทำงานของเซลและต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ เท่ากับ 1 : 1

         - มีสัดส่วนของแคลอรี่ โดยคาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน = 40:30:30 (Zone diet)

         - ล้วนถูกสุขลักษณะไม่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป กินแต่ไขมันที่ดี,โปรตีนที่ดี (Low GL , Good Fat , Good Protein)

         - กะเวลาที่ถูกต้อง (ไม่รับประทานก่อนนอน และมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญ)

         - ดื่มน้ำให้พอ      

         - เพิ่มวิตามิน , เกลือแร่ (Micronutrient) ได้แก่  ผักสด ,ผลไม้ ,อาหารทะเล  ฯลฯ

     4. การนอนถูกต้อง และแสงอาทิตย์

         4.1 การนอน

         - นอนเร็ว                               - ตื่นเช้า

        - หลับสนิท                             - ไม่ตื่นกลางดึก

        - ห้องควรมืดสนิท                  - ไม่มีเสียงรบกวน

        - ที่นอนสบาย ไม่แข็ง-นุ่มเกินไป

      4.2 แสงอาทิตย์

        - แสงแดดเช้า/เย็น จะช่วยสร้างวิตามินดี แต่แสงแดดจ้าช่วงกลางวันจะก่อเกิดอนุมูลอิสระและมะเร็งผิวหนังทุกชีวิตในโลก ของเราต่างได้รับ พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น   ซึ่งมีคลื่นความถี่แตกต่างกันตามเวลา คลื่นความถี่ตอน เช้า และเย็น เป็นคลื่นที่เหมาะกับร่างกายของคนเรา

        - ไม่ใช้ครีมกันแดดมากเกินไป (จะทำให้ขาดวิตามินดี)

     5. สุขภาพอนามัย (การขับถ่าย ปัสสาวะ ฟัน ระบายอากาศดี ไร้สารพิษ

       -  การขับถ่าย เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากอุจจาระคือกากอาหารที่หมักหมม จะมีสารพิษจำนวนมาก ต้องขับถ่ายทุกวัน ถ้าคั่งค้างเกิน 24 ชั่วโมงจะมีผลเสียต่อเซลเยื่อบุลำไส้ หรือก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบ อาจแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด ถ้ารุนแรงอาจมีผลให้เกิดมะเร็งทั้งของลำไส้และอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างกาย

       - การปัสสาวะที่ดี จะมีปัสสาวะใสไม่มีตะกอนถ้าไม่ได้กินสารสี ส่วนใหญ่ปัสสาวะจะสีใส หรือสีฟางอ่อน ถ้าแตกต่างจากนี้ระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนอยู่ในร่างกาย

         จำนวนครั้งและปริมาณปัสสาวะก็ มีความสำคัญ ก่อนนอนไม่ควรดื่มน้ำมากจะทำให้ตื่นกลางดึกและนอนไม่เพียงพอ ถ้าไม่ดื่มน้ำก่อนนอนแต่ยังปัสสาวะกลางคืนหลายครั้งหรือจำนวนมากต้องนึกถึง โรคไตหรือเบาหวาน

       - ฟัน ฟันดีทำให้การกินอาหารได้ดีขึ้น ฟันไม่ดีก็หมายถึงกระดูกไม่แข็งแรงด้วย ทั้งฟันและกระดูกประกอบด้วยแร่ธาตุประเภทเดียวกัน คือ แร่ธาตุแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทต์  คนที่อุดฟันด้วยอะมัลกรัม(มีสารปรอท)  ต้องระวังพิษจากสารปรอทเพราะจะมีการกลืนกินสารปรอทเข้าสู่ร่างกายทุกวัน ผลเสียที่อันตรายและพบบ่อยอย่างคาดไม่ถึง คือ     ขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าธัยรอยด์ฮอร์โมนช่วยเพิ่มเมตตาโบลิซึมของเซลร่างกาย ดังนั้นคนไข้จะมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง

       - การระบายอากาศ ให้อยู่อย่างธรรมชาติที่ไร้สารพิษ ,การระบายอากาศดี , มีต้นไม้ล้อมรอบในเวลากลางวัน

       - ไร้สารพิษ

       - ควรใช้เครื่องสำอางค์ธรรมชาติ (เครื่องสำอางค์ทั่วๆไปจะมีสารปรอท และสารเคมีผสมมากมาย)

       -  ให้กินอาหารธรรมชาติ (ไม่ผ่าน Process)

       -  ให้กินอาหารที่ไม่มียาฆ่าแมลง และไม่มีสารเคมีที่อันตราย (อาหารสดบางร้านอาจมีฟอร์มาลิน , สารเร่งเนื้อแดง , ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ ปนเปื้อน)

     6. เพศสัมพันธ์

       - การมีสุขภาพดีทั้งชายและหญิงจะมีฮอร์โมนเพศที่สมดุลด้วย

       - ความเสื่อมของสุขเพศ ส่อถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมนของร่างกาย นั่นหมายถึงว่า คนที่ไม่มีความสุขทางเพศ , ไม่มีความต้องการทางเพศ หรือสมรรถภาพทางเพศบกพร่องจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ด้วย โดยเฉพาะในผู้ชาย เพราะการแข็งตัวของอวัยวะเพศต้องอาศัยการขยายตัวของเส้นเลือด ถ้าเส้นเลือดของอวัยวะเพศตีบตันย่อมหมายถึงเส้นเลือดที่อื่นตีบตันไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเลือดหัวใจและสมอง ฮอร์โมนเพศชายช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ทำให้มีฮอร์โมนเพศมากกว่าคนไม่ออกกำลังกาย ดังนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงแบบ นักกล้ามย่อมมีฮอร์โมนเพศชายมาก  จึงมีสมรรถภาพทางเพศดีด้วย100

 

   

  บทสรุปเรื่องเพศ ถ้าผู้ชายคนไหนไม่ชักธงตอนเช้าควรตรวจ CIMT ความตีบตันของเส้นเลือดแดง

 

 

ฮอร์โมน

   ฮอร์โมนเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสำึึคัญมากในร่่างกาย ฮอร์โมนจะมีมากตอนอวยุ 25 ปี เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนจะลดลงทุกตัวก่อให้ร่างกายเกิดความเสื่อม ความแก่ เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมาส่งผลให้ชีวิตประจำวันมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงเกิดความทรมาร ตลอดจนเป็นภาระให้กับคนรอบข้าง เราสามารถป้องกันและรักษาได้ด้้วยการตรวจเช็คร่างกายแต่เนิ่นๆ คือการตรวจเส้นเลือดแดงตีบตันและระดับฮอร์โมน