hand

 

การบริการ

 ห้องวิกฤต I.C.U

               แผนกผู้ป่วยหนัก เรามุ่งมั่น รักษา ดุจญาติมิตร

 เทคโนโลยีทางการแพทย์

           มีเครื่องมืออันทันสมัย พร้อมสำหรับการบริการครบครัน

              เครื่องช่วยหายใจ

              เครื่อง Monitor

              เครื่องกระตุ้นหัวใจ

              เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

           นพ.พีระ                คนานุวัฒน์