บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม

bang2

ประวัติความเป็นมา

 

     บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรมได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤศิกายน พ.ศ.2543 ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเป็นสถานพยาบาลเวชกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ชื่อ บริษัทเอกชัย - บางบอนการแพทย์ จำกัด

 

 

วิสัยทัศน์

 

     มาตรฐานบริการ     สถานที่สะอาดสวย

 

     ผู้ป่วยพึงพอใจ       ก้าวไกลวิชาการ

 

     บริหารเป็นระบบ    ครบถ้วนอุปกรณ์

 

 

พันธกิจ

 

     บางขุนเทียน 2 คลินิกเวชกรรม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อนสร้างบริการที่เป็น เลิศและความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ ด้วยการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและมี ส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

การเดินทางสายรถเมล์

 

   สาย 43, 120

 

 

แพทย์ผู้ตรวจ

 

    นพ.วีรศักดิ์      ณ หนองคาย

 

 

แผนที่