บางขุนเทียน 5 คลินิกเวชกรรม

bang5-1

 

ประวัติความเป็นมา

 

     บางขุนเทียน5 คลินิกเวชกรรมได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ประเภทไม่รับผู้ป่วยไม่ค้างคืน ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ชื่อ บริษัท เอกชัย-บางบอน การแพทย์จำกัด

 

 

วิสัยทัศน์

 

     “ จะเป็นคลินิกคุณภาพด้านการบริการและ   มาตรฐานวิชาชีพ ”

 

 

พันธกิจ

 

     “บางขุนเทียน5 คลินิกเวชกรรม จะมุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาลโดยการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ”

 

 

การเดินทางสายรถเมล์

 

     ถนน พระราม2 รถเมล์สาย ปอ 140 ,ปอ.150 ,ปอ.68 ,ปอ.105 ,ปอ.141

 

     ถนน เอกชัย รถเมล์สาย ปอ.43 ,ปอ120 ปอ.7   รถสองแถวสีแดง ,เหลือง

 

 

 

แพทย์ผู้ตรวจ

 

      นพ.สมรัชต์ นิธไพจิตร์ 

 

 

แผนที่