เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม

ttl

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

    ได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 โดยใช้ชื่อ เทียนทะเลโพลีคลินิก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืนโดยเปิด บริการ 24 ชั่วโมง และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ เทียนทะเลคลินิกเวชกรรม และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เป็น บริษัทธนบุรีปากท่อการแพทย์ จำกัด

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิ 

 

     " จะเป็นคลินิกคุณภาพด้านการบริการ มาตรฐานวิชาชีพ "

 

 

การเดินทางสายรถเมล์

 

     มีรถโดยสารสองแถวสาย " ท่าข้าม-บิ๊กซี" , " บางบอน-วัดลูกวัว"

 

 

แพทย์ผู้ตรวจ

 

     นพ.อดุลย์         ไชยพันธุ์

 

 

แผนที่


 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น