เพชรทองคำคลินิกเวชกรรม

ptk

 

ประวัติความเป็นมา

 

     เพชรทองคำคลินิกเวชกรรมได้รับอนุญาตเป็น คลินิก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ประเภทผู้ป่วยนอกไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เปิดบริการ 08.00-20.00 น. โดยเป็นคลินิกปฐมภูมิ มีหน่วยรับส่งต่อ คือ รพ.พระราม2เดิมตั้งอยู่ บางกระดี่ ซ.3 เลขที่ 77/380 ม.5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ปัจจุบัน ย้ายมาอยู่ปากซอยบางกระดี่ เลขที่ 79/124 ม.4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

 

 

วิสัยทัศน์

 

     เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่เป็นผู้นำในด้านการบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพและเป็น ที่ทำงาน ที่มีระบบบริการที่ได้มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจ

 

 

พันธกิจ

 

     ให้การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และทั้งด้านส่งเสริมป้องกันสนับสนุนการรักษาและฟื้นฟูเชิงรุกอย่างครอบคลุม ทุกระดับ และมีการพัฒนาสุขภาพการบริการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้เป็นที่ไว้วางใจและพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด

 

 

เส้นทางสายรถเมล์

 

      105 ,68 ,140 ,529

 

 

แพทย์ผู้ตรวจ

 

     นพ.บัณฑิต  หิรัญชูสกุล

 

 

 

 

แผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น