hand

การบริการ                          

 

ศูนย์สุขภาพดี อายุยืน (Anti Aging Center)

หรือ การแพทย์ชะลอวัย คือ การแพทย์สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน และชะลอความเสื่อม และโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย โดยพื้นฐานนั้นเริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร , การออกกำลังกาย และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องร่วมกับมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด            

 การบริการ

     1. การตรวจเช็คเส้นเลือดแดงตีบตันเพื่อประเมินความเสื่อมทั่วร่างกาย สาเหตุของโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไต แผลเบาหวาน

     2.  การตรวจเช็คระดับสารต้านอนุมูลอิสระ เป็น การตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียด 

     3.  Hormone Program การตรวจประเมินระดับฮอร์โมน  และความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ตามหลักการของ Anti-Aging ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 35 ปี หรือพบภาวะหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมน โดยให้การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีลักษณะเหมือนธรรมชาติ (Bioidentical Hormones) และตรวจติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Anti-Aging

         4.   การให้บริการด้านการลดน้ำหนัก (Weight Loss Program)

         5.  บริการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันแนวใหม่เพื่อประเมินสุขภาพของผู้รับบริการ บริการตรวจและรักษาภาวะกระดูกพรุน     

         6.  การรักษาโรคเรื้อรังแนวใหม่ร่วมกับการรักษาเดิมที่รักษาอยู่

  

 

           

 

         

             

    

 

ข้อมูลจากศูนย์ สุขภาพดี อายุยืน

ปรึกษาสุขภาพ 086-3294081

                         086-3444181