พอใจในการบริการ

Number of Voters
151
First Vote
Monday, 03 December 2012 12:17
Last Vote
Wednesday, 17 January 2018 06:19

พอใจในการบริการ

Hits Percent Graph
เคาเตอร์เวชระเบียน
53 35.1%
แผนก ทันตกรรม
25 16.6%
พยาบาล OPD
19 12.6%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
18 11.9%
พยาบาล IPD
15 9.9%
แผนก X-RAY
12 7.9%
เคาเตอร์คัดกรอง
9 6%