พอใจในการบริการ

จำนวนผู้ลงคะแนน
152
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 12:17 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:54 น.

พอใจในการบริการ

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
เคาเตอร์เวชระเบียน
53 34.9%
แผนก ทันตกรรม
25 16.4%
พยาบาล OPD
19 12.5%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
19 12.5%
พยาบาล IPD
15 9.9%
แผนก X-RAY
12 7.9%
เคาเตอร์คัดกรอง
9 5.9%