พอใจในการบริการ

จำนวนผู้ลงคะแนน
139
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 12:17 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 07:10 น.

พอใจในการบริการ

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
เคาเตอร์เวชระเบียน
50 36%
แผนก ทันตกรรม
24 17.3%
พยาบาล OPD
16 11.5%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
16 11.5%
พยาบาล IPD
13 9.4%
แผนก X-RAY
12 8.6%
เคาเตอร์คัดกรอง
8 5.8%