พอใจในการบริการ

投票数
151
第一票
2012-12-03 12:17
最后一票
2018-01-17 06:19

พอใจในการบริการ

点击数 百分比 图表
เคาเตอร์เวชระเบียน
53 35.1%
แผนก ทันตกรรม
25 16.6%
พยาบาล OPD
19 12.6%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
18 11.9%
พยาบาล IPD
15 9.9%
แผนก X-RAY
12 7.9%
เคาเตอร์คัดกรอง
9 6%