พอใจในการบริการ

จำนวนผู้ลงคะแนน
151
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 12:17 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 06:19 น.

พอใจในการบริการ

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
เคาเตอร์เวชระเบียน
53 35.1%
แผนก ทันตกรรม
25 16.6%
พยาบาล OPD
19 12.6%
แผนก รับส่งผู้ป่วย
18 11.9%
พยาบาล IPD
15 9.9%
แผนก X-RAY
12 7.9%
เคาเตอร์คัดกรอง
9 6%